Hovedsiden           Hva er islamsk finansiering?           Aktuelt           Bidra       
Hva er islamsk finansiering?

Innledning
De siste par årene har det vært en dramatisk økning i islamsk bankvirksomhet verden over. Ikke mindre enn to hundre islamske banker og finansielle institusjoner har blir opprettet verden over. Ifølge en forskningsrapport har den årlige vekstraten til disse institusjonene vært på 15%. Minst 200 milliarder amerikanske dollar har blitt investert i dette systemet. Flere multinasjonale banker har også åpnet datterselskaper med islamsk bankvirksomhet.
Kilde: Islamic Banking - Meezan bank 2002.

McKinsey har utarbeidet en rapport om 'vekstmodell for islamsk bankvirksomhet' og slått fast at islamsk bankvirksomhet vokser hurtigere enn tradisjonelle, rentebaserte banker. Les mer her.

Hvorfor halal-lån?
Mange muslimer i Norge idag opplever store problemer med å kjøpe seg bolig når de samtidig prøver å følge sin tro.
Islam viser hvordan man skal leve livet på en best mulig måte. Dette inkluderer finansielle og økonomiske forhold. Koranen er veldig klar på at det å involvere seg i transaksjoner som innebærer renter er forbudt (haraam).

"Dere som tror, frykt Gud og ettergi deres krav om utestående ågerrenter, så sant dere er troende."
(Koranen 2:278)

Hvordan virker det
Det finnes mange ulike metoder for rentefri finansiering. Den mest brukte metoden i vesten idag er den såkalte «Ijara med forminskende musharaka».
«Ijara» er en form for leasing, mens «Musharaka» betyr partnerskap. Banken kjøper et hus som kunden er interessert i, og leaser det til kunden. Kunden betaler så hver måned «husleie» og et beløp. Dette beløpet går til å kjøpe en bit av bankens andel av huset. Når kunden har foretatt nok innbetalinger til å dekke hele kjøpesummen blir det fulle eierskapet overført til kunden.

Et eksempel
Kunden betaler hver måned et gitt beløp, som blir automatisk trukket fra bankkontoen til kunden. Den månedlige betaling vil inneholde et beløp som går til å kjøpe en bit av bankens andel av huset (vi kaller dette for ervevelsesbeløpet). Eksempelet under viser hvordan husleien og ervervelsesbeløpet kan beregnes:

  • Vi antar at huset kunden er interessert i å kjøpe har en pris på kr. 1.500.000,-.
  • Vi antar at kunden har 150.000,- (10%) av beløpet for å kjøpe huset.
  • Vi antar at kunden ønsker å betale over 25 år.
  • På bakgrunn av dette vil banken betale selgeren (av huset) 1.350.000,- (90%) og kunden vil betale 150.000,- (10%).
  • Når kjøpet er gjort vil banken leie ut sin del av huset til kunden og du vil betale det månedlige ervervelsesbeløpet og husleien.

  Dato Ervervelses-beløp Husleie Månedlig betaling  
  Apr 1948.10 6750.00 8698.10  
  Mai 1957.80 6740.30 8698.10  
  Juni 1967.60 6730.50 8698.10  
  Juli 1977.40 6720.60 8698.10  
  Aug 1987.30 6710.70 8698.10  
  Sep 1997.30 6700.80 8698.10  


Den månedlige husleien blir kalkulert med utgangspunkt i eierfordelingen. I dette eksempelet eier banken 90% og kunden 10% ved kjøpet.

PS! Eksempelet over illustrerer kun hvordan et lån kan se ut. Husleien som er oppgitt trenger ikke nødvendigvis å være slik når halal-lån kommer på markedet.

[ Tilbake ]   
Aktuelt

Islamsk bank åpner snart i Spania!
Islamic finance is coming to Spain, where it estimates it will find a potential market of two million clients. According to financial newspaper Negocios, the Halal Institute – the centre of Islamic qu...
Les mer

Frankrike åpner for islamske finansieringsinstitusjoner!
France is creating a suitable environment for Islamic financing institutions to operate in the country, the French Minister of Economy, Industry and Employment said here yesterday. “We have modified...
Les mer

Islamic banking: A model for fairness
Tired of hearing about fat cat bank bonuses when you have been a bank’s loyal saver for decades and received nothing? Well, there is a new bank in Britain offering out a share of its profits, not jus...
Les mer

Islamic bankers have escaped the worst financial pain
Shaun Springer, Chief Executive of Napier Scott Search said, ‘Four years ago, you would have had difficulty finding sufficient Islamic Banking people to warrant a survey. This sector has grown to such...
Les mer

Islamic assets to reach $1,600bn with revenues of $120bn by 2012 despite short term market volatility
A new report issued today by Oliver Wyman, an international management consulting firm, predicts that Islamic finance is set for continued strong growth, despite short term market volatility. ...
Les mer

» Les flere nyheter
Interesseliste

«Navn» er et obligatorisk felt og må fylles ut.

Skriver du inn epost-adressen din blir du automatisk med i nyhetsgruppen vår. Ønsker du ikke dette kan du la epost-feltet stå tomt.

Navn:  
Kommune:  

E-post:  
Yrke:  
5 siste registrerte
(Av hensyn til personvernsikkerheten, som vi tar veldig alvorlig, har vi valgt å ikke vise navnene til de som har registrert seg.)

15.09.2018  
04.09.2018   Bydel stovner
04.09.2018   Bydel stovner
07.08.2018   Lørenskog
02.08.2018   Stavanger

Nyheter

Islamsk bank åpner snart i Spania!

Frankrike åpner for islamske finansieringsinstitusjoner!

Islamic banking: A model for fairness

Islamic bankers have escaped the worst financial pain

Islamic assets to reach $1,600bn with revenues of $120bn by 2012 despite short term market volatility